Privacyverklaring Care Academy

Inleiding

Vanuit de Care Academy worden workshops en trainingen verzorgd over thema’s op het vlak van psychosociale ondersteuning in de oncologie. Deze workshops kunnen worden gevolgd door middel van een inschrijving voor een workshop, maar ook middels maatwerk workshops of trainingen en intervisie die in opdracht van de werkgever worden georganiseerd , de incompany trajecten.

Voor het registreren van aanmeldingen en het verwerken van accreditatiepunten, vragen we u naar uw persoonsgegevens. Omdat we het belangrijk vinden dat uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

De Care academy te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt de Care Academy bereiken via info@care-academy.nl of via telefoonnummer 033-4480730 of 06-51179637 (Machteld de Bont )

 

Verwerking van persoonsgegevens

In deze privacy verklaring wil de Care Academy u informeren over de volgende onderwerpen:

 1. Waarom verzamelt de Care Academy persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?
 2. Hoe beschermt de Care Academy, ook op het internet?
 3. Cookies
 4. Wat zijn uw rechten?
 5. Wanneer worden uw gegevens verstrekt?
 6. Klachten over uw privacy
 7. Wijzigingen en updates

1. Waarom verzamelt de Care Academy persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop of een bijeenkomst bij de Care Academy,  verstrekt u aan ons bepaalde gegevens. Dit gaat veelal middels het aanleveren van gevraagde informatie op het aanmeldingsformulier voor workshops, die te vinden is op de website. Uw gegevens worden in ieder geval gebruikt voor:

 1. Het registreren van uw aanmelding
 2. Het sturen van een bevestiging van uw aanmelding en het u aanleveren van informatie omtrent de workshop.
 3. Het opmaken van een certificaat
 4. Het doorgeven van behaalde accreditatiepunten in het kwaliteitsregister
 5. Het toesturen van een evaluatieformulier
 6. Optioneel: het ontvangen van de digitale nieuwsbrief en het informeren over voor u interessante informatie en bijeenkomsten.

2. Hoe beschermt de Care Academy uw privacy, ook op het internet?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van de Care Academy beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als u onze website bezoekt, ziet u een klein teken van een sleutel of een slot. Of u de sleutel of het slot ziet is afhankelijk van uw browser (met de browser zoekt u op het internet). Als u de sleutel of het slot ziet weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd doordat de uitgewisselde persoonsgegevens gecodeerd worden.

3. Cookies

Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Dit betekent dat er een klein bestand op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze zogenaamde cookies  maken de website van de Care Academy nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van de gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

4. Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die de Care Academy van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen uw gegevens toe te sturen of in te zien op ons kantoor te Amersfoort. De Care Academy zal u binnen vier weken inzage geven, na legitimatie. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Care Academy vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Voor dit verzoek kunt u ons bereiken per mail op info@care-academy.nl of per post : Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort
Ook vragen over dit privacystatement kunt u sturen naar bovenstaand adres. De Care Academy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude.

5. Wanneer worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij hier uitdrukkelijk uw toestemming voor is verleend.

6. Heeft u klachten over uw privacy?

Als u een klacht heeft over hoe de Care Academy met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een brief of mail schrijven aan Care Academy.
Mail naar: info@care-academy.nl. Of per post: Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort

7. Wijzigingen en updates

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste privacy statement

Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 1 februari 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten